Boka hamnplats

Bokningsvillkor

Man får förtöja vid båtplatsen från klockan 14:00 på bokningsdagen och man bör kasta loss senast följande dag klockan 13:50.

Båtplatsen bör tas i bruk senast klockan 24:00 på bokningsdagen.

Om båtplatsen ej tagits i bruk klockan 24:00 har hamnen rätt att ge vidare platsen, om inget annat är överenskommet.

Betalda bokningsavgifter returneras ej.

Om du behöver specialarrangemang gällande ovannämnda tider, ta kontakt med hamnen.

Nagu Hamn

Strandvägen 3 21660 Nagu
Hamnkaptenen, t. 0400552923
FO-nummer: 0998046-3

HAMNAVGIFT

PRIS

Boj 28€
Långsida 4€/m
Bokning 8€
Dagsavgift 5€/3h (10€/3h långsida)

Hamnavgiften innehåller

Båtplats
Toalett, dusch och bastu
El och vatten
Septitankens sugtömning
Sophantering

HAMNENS TJÄNSTER

Septitankens tömning, el, vatten, WiFi
Sophantering
Bastu/dusch
Kostnadsbelagd tvättstuga
Restauranger och caféer