Boka hamnplats

Bokningsvillkor

Man får förtöja vid båtplatsen från klockan 14:00 på bokningsdagen och man bör kasta loss senast följande dag klockan 13:50.

Båtplatsen bör tas i bruk senast klockan 21:00 på bokningsdagen.

Om båtplatsen ej tagits i bruk klockan 21:00 har hamnen rätt att ge vidare platsen, om inget annat är överenskommet.

Betalda bokningsavgifter returneras ej.

Om du behöver specialarrangemang gällande ovannämnda tider, ta kontakt med hamnen.

Nagu Hamn

Parkvägen 7b, 21660 Nagu
Hamnkontoret, t. 0400552923
FO-nummer: 0998046-3

Nagu Gästhamn öppnar på valborgsmässoafton den 30 april!
På valborgsmässoafton finns det också kvällsbastu och på första maj morgonbastu.

Hamnen är öppen från maj, FRE-SÖN.

Titta på bryggkartan.

Från kartan kan du se bryggplatserna samt deras bredder och längder.

SERVICEAVGIFTER

PRISLISTA

Boj: 40 €
Brygga: 36-40 €
Sida: 4-5 €/m (kontrollera startpriset)
Reservation: 8 € (satamapaikka.com)

DAGSPLATSER

100-107 är gratis i 2 timmar mellan kl. 10:00 och 17:00.

Bojar 108-114 kostar 15 € fram till kl. 17:00.

Övriga platser till normalpris.

Ytterligare gratis platser (cirka 40 stycken) finns i Nagu södra hamn

SERVICEAVGIFTEN INKLUDERAR

Båtplats
Toalett, dusch och bastu
El och vatten
Tömning av septiktank
Avfallshantering

HAMNENS TJÄNSTER

Tömning av septiktank, el, vatten
Avfallshantering/återvinning
Bastu/dusch
Betalt tvättstuga
Restaurang och café