Dagsbesök

Dagsutflykt till Nagu?

I Nagu Hamn finns gratis dagsplatser mellan klockan 10-17. Dessa platser är  numrerade 100-107 (max  B3,2, L10m) och befinner sig rakt framför hamnkontoret och är tydligt skyltade. De är gratis 2-3h fram till klockan 17:00.

Utanför Léscale och Najaden finns det även några dagsplatser med sidoförtöjning. Hamnpersonalen kan vid behov be kunder att lägga sig med sidan till en annan båt.

För större båtar erbjuder vi bojplatserna 108-114. Dessa platser kostar 15 euro för dagen. Hamnavgiften inkluderar el, vatten, sophantering och toalettkod. Övriga platser är normalpris.

I södra hamnen finns det ca 35 stycken gratis dagsplatser som är tillgängliga för alla.

Hamnpersonalen hjälper till vid eventuella behov.

OBS!

Av säkerhetsskäl måste hamnpersonalen ha kontaktuppgifter till varje besökande båt. Därmed kräver vi att alla våra besökande gäster kommer till hamnkontoret och ge sina kontaktuppgifter. Båtplatsens nummer är viktig att komma ihåg.

Nagu Hamn

Parkvägen 7b,  21660 NAGU
Hamnkontoret, tel. 0400552923
FO-nummer: 0998046-3

Platser

100 – 107
(max 3.2 x 10m)

108 – 114
(max längd 16m)

KL

10 – 17 (2-3h)

PRIS

Platser 100-107: 0€
Platser 108-114: 15€

Andra platser - se prislista

Hamnen har stängts för denna säsong.

Hamnpersonalen tackar för den gångna säsongen.

Vi ses nästa sommar!