Tag kontakt

Hamnbroschyr 2022

HAMNKAPTEN

Att vara hamnkapten är både utmanande och stimulerande eftersom det innebär att hela tiden försöka förbättra kvalitet och service, och därmed är era synpunkter och feedback mycket viktiga för oss alla som är verksamma i hamnen.

Ifall ni har frågor, önskar ge respons eller det är fråga om något annat aktuellt ärende, så vänligen skicka ett meddelande eller ring 0400552923.

Nagu gästhamn

Parkvägen 7b 21660 NAGU

Hamnkontoret
0400552923
info@naguhamn.fi

FO-nummer: 0998046-3

Säsongen börjar lida mot sitt slut

Om din egen båtsäsong ännu fortsätter och du vill komma till hamnen är bryggorna och elen till ditt förfogande ännu åtminstone november månad för 15 €/dygn. Övriga hamntjänster är avslutade för säsongen.

Tack till alla våra kunder och vi ses igen nästa vår.